En kvinna med slutna ögon. Foto.
Hjärntrötthet är vanlig vid sjukdom eller skada i nervsystemet. Foto: Peder Björling.

Hjärntrötthet – ett osynligt gissel

Möjliga förklaringar, diagnostik och möjliga behandlingar. En översiktsartikel i Läkartidningen.

Huvudbudskap i artikeln:

Hjärntrötthet eller mental trötthet/fatigue är ett tillstånd med onormal mental energibrist lång tid efter skada och sjukdom som påverkat hjärnan.

Personen kan upplevas som helt frisk, men den mentala energin räcker inte över tid. Detta påverkar förmågan att arbeta men även att vara delaktig i sociala aktiviteter. Dessutom behövs lång återhämtning om aktiviteten varat alltför länge.

I en översiktsartikel beskrivs fenomenet hjärntrötthet, en förklaringsmodell för hur tillståndet kan uppkomma, diagnostiska metoder och möjliga behandlingar som är under utveckling.