En stiliserad bild av en hjärna. Illustration.
Foto: Pixabay.

Hjärnskada kan påvisas hos covid-19-patienter

Många covid-19-patienter har neurologiska symtom, men rutinprover visar oftast inte någon hjärnpåverkan. I en studie vid Uppsala universitet har forskare upptäckt skador på hjärnan hos patienter, genom att analysera prover från ryggmärgsvätskan.

– Det här är patienter som vårdas inneliggande på Akademiska sjukhuset med lätta eller svåra neurologiska symtom. Vi tittar på hur man kan diagnostisera detta, prognostiskt säga hur det ska gå för de här patienterna och gör en uppföljning av långtidseffekterna, säger Elham Rostami, neurokirurg vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet till tidskriften Neurologi i Sverige.

Varför får vissa neurologiska skador av covid-19?

– Just nu finns det olika teorier och det rör sig nog om olika grupper av patienter. Ett alternativ man har diskuterat och sett tecken på i djurförsök är att viruset direkt angriper hjärncellerna, men om den mekanismen förekommer hos människan är det nog en ytterst liten patientgrupp. I en del andra fall misstänker man en autoimmun reaktion när man får sjukdomen som angriper hjärnan. Sen finns det en grupp som får neurologiska symtom på grund av att de får stroke och blodproppar.