Närbild på person som håller ett spädbarn i famnen. Foto.
Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Har studerat 109 graviditeter hos kvinnor med ryggmärgsskada i Sverige

Aktuell forskning från Region Värmland visar att det som regel går bra för mor och barn i samband med graviditet hos ryggmärgsskadade. Skillnaden jämfört med normalbefolkningen är i de flesta fall marginell.

Några av skillnaderna som forskaren och AT-läkaren Molly Khalili hittade var ökad förekomst av planerade kejsarsnitt, sövning under kejsarsnitt, urinvägsinfektioner under graviditet, anemi under graviditet och prematur förlossning.

– Det här är den första studien på ämnet som publicerats i en nordisk kontext sedan början av 90-talet. Det är framför allt positiva siffror som redovisas och min förhoppning är att detta kan stärka kvinnor med ryggmärgsskada som överväger en graviditet, säger Molly Khalili till sajten Region Värmland.