Man som faller i snö
Foto: Pixabay

Har du MS och vill delta i forskningsstudie om fall?

Deltagare med MS sökes till ett egenvårdsprogram för att förebygga fall. Studien ”Färre fall” genomförs av forskare vid Karolinska Institutet. Deltagandet sker digitalt.

Studiens syfte är att utvärdera om ett egenvårdsprogram kan leda till färre fall. Programmet är utvecklat i samarbete med personer med MS och vårdpersonal.

Hur går det till?

Du kommer att lottas till att antingen delta i egenvårdsprogrammet eller att ingå i en kontrollgrupp.

  • Deltagare i kontrollgruppen får skriftlig information om att förebygga fall.
  • Deltagare i egenvårdsprogrammet får lära sig strategier för att minska risken för fall.

Programmet omfattar åtta digitala gruppträffar. Gruppen består av cirka åtta personer med MS och leds av en utbildad gruppledare.

De första sju träffarna sker varje vecka och den sista gruppträffen genomförs fyra veckor senare. Varje träff tar cirka två timmar.

Mellan träffarna kommer du att få genomföra hemuppgifter på egen hand. Hemuppgifterna beräknas ta maximalt två timmar per vecka.

Alla deltagare i studien kommer att en gång i veckan under ett års tid få en fråga via SMS om fall.

Tid: Studien startar mars 2024

Plats: Online

För att delta i studien ska du:

  • Ha diagnosen multipel skleros
  • Vara 18 år eller äldre
  • Ha fallit minst en gång under det senaste året
  • Kunna gå eller vara rullstolsburen men självständigt klara förflyttning mellan säng och rullstol
  • Kunna förstå och prata svenska
  • Kunna använda och ha tillgång till internet samt dator/surfplatta och mobiltelefon

För mer information kontakta:

Johanna Bylinder, doktorand
farrefall-ins@ki.se 
Tel: 070-494 52 63

Huvudansvarig forskare:
Charlotte Ytterberg, docent

Anmäl dig här

Länk till att anmäla intresse att delta

eller skanna QR-koden