Person som sover under en stor hatt. Foto.
Foto: Pixabay.

Han forskar om ME/CFS: ”Jag är hoppfull”

Stora kunskapsluckor ökar lidandet hos personer med ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Cronic fatigue syndrome). I Uppsala leder Jonas Bergquist ett unikt forskningscenter där studier både på cellnivå och patienter ger hopp inför framtiden.

Trots att ME/CFS funnits som diagnos i över 50 år är det fortfarande mycket som är okänt. Det är inte klart vad som orsakar sjukdomen även om den ofta aktiveras efter en infektion. Utan orsakssamband är det svårt att hitta fungerande behandlingar och bot.