Ett mönster med DNA och nervceller bredvid varandra. Illustration.
Eva Hedlunds forskning har framgångsrikt visat att det går att utnyttja de egenskaper som motståndskraftiga motorneuroner har för att stärka upp svagare motorneuroner som lätt degenererar. Foto: Pixabay.

Grundforskning till gagn för ALS-patienter

Vissa nervceller är motståndskraftigare mot att förtvina i den dödliga sjukdomen ALS. Forskare vill därför identifiera och överföra egenskaperna hos dessa motståndskraftiga nervceller och på så sätt stärka nervceller som lätt degenererar.

Forskning.se skriver om professor Eva Hedlunds forskning i neurokemi vid Stockholms universitet.

Det är främst tre stora frågor som hennes forskargrupp fokuserar på. Den första är hur olika ärftliga ALS-orsakande genmutationer leder till motorneuroners degeneration och om det finns likheter med sporadiskt uppkommen sjukdom.

En annan fråga är varför vissa motorneuroner är så motståndskraftiga mot ALS när de flesta av deras likartade grannar förloras till sjukdomen.

För det tredje studerar forskarna vad orsakerna är till att motorneuroner och muskler förlorar kontakten med varandra tidigt i sjukdomsprocessen.