En liten cannabisplanta
Rekommendation grundas på resultat från fyra placebokontrollerade randomiserade fas III-studier med sammanlagt 714 deltagare. Foto: Rex Medlen, pixabay.com

Grönt ljus för cannabis-läkemedel även i Europa

Det cannabisbaserade läkemedlet Epidyolex mot två ovanliga former av epilepsi (Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom) blir sannolikt godkänt i EU, enligt Läkemedelsvärlden. Läkemedlet riktar sig till barn med mycket svår epilepsi och kan finnas i Sverige redan i höst, uppger Läkemedelsverket.

Läkemedlet Epidyolex med den aktiva substansen cannabidiol, CBD, har godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det var då första gången som ett cannabisbaserat läkemedel godkändes i USA.

Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom

Epidyolex är avsett som tilläggsbehandling för att minska antalet anfall vid två ovanliga former av epilepsi kallade Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom. Dessa sjukdomar debuterar ofta redan i barndomen.

Nyligen rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndighetens medicinska expertkommitté CHMP att Epidyolex godkänns även i EU. I Sverige och flera andra EU-länder blir det i så fall det andra cannabisbaserade läkemedlet. Först ut var på dessa marknader Sativex som används mot spasticitet vid multipel skleros.

Verkningsmekanismerna för Epidyolex är inte fullständigt kända, men den aktiva substansen cannabidiol från cannabisväxter minskar hyperaktivitet hos nervceller på flera olika sätt. Detta har i kliniska studier visat sig kunna bidra till en bättre sjukdomskontroll vid de aktuella epilepsiformerna.

Mycket biverkningar

Men man ska inte hoppas för mycket på det nya läkemedlet, säger Tove Hallböök, ansvarig för epilepsicentret på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, till Sveriges Radio.

– Effekten är ju ungefär som med alla andra antiepileptika, men med mycket biverkningar. Men absolut, har man en förskräcklig anfallssituation så är det klart att man måste få prova allt som är möjligt.

Och det är inte helt oproblematiskt att läkemedlet är på ingång, säger professorn i biologisk beroendeforskning Fred Nyberg på Uppsala Universitet, i ett inslag hos Sveriges Radio.

– Man kan få den känslan av att användningen, som kan kopplas naturligtvis till cannabis, skulle reducera respekten att det finns stora risker att röka cannabis. Och den risken måste man naturligtvis ta hänsyn till, säger han.

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!