Granskning av daclizumab klar

, Helene Landersten

Läkemedelsmyndigheten bekräftar att användningen av läkemedlet daclizumab (som marknadsförs med namnet Zinbryta) ska begränsas för att minska risken för allvarlig leverskada.

Granskningen visade att oförutsedda och livshotande leverskador kan uppkomma under behandling och upp till sex månader efter avslutad behandling med daclizumab (Zinbryta).

Den begränsade grupp av patienter som kan bli aktuella för förskrivning av daclizumab (Zinbryta) ska ha provat minst två sjukdomsmodifierande läkemedel för behandling av ms samt inte vara lämpliga för behandling med andra sådana läkemedel.

Stöd forskningen om MS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva