Ett äldre par som är ute och promenerar på en grusväg i vacker natur. De håller om varandra.
Foto: Pixabay.com

Fysiskt aktiva har större chans att överleva vid hjärnblödning

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för hjärnblödning. Att vara fysiskt aktiv minskar också risken att drabbas av svåra symtom om olyckan väl är framme. Det bekräftas av en ny studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

– Detta är den första studien som undersöker sambandet mellan fysisk aktivitet och akut svårighetsgrad eller död efter hjärnblödning. Resultaten visar att de som var lätt fysiskt aktiva innan sin hjärnblödning, såsom att ta en promenad eller cykla minst 35 minuter per dag, fick en minskad sannolikhet för svåra symtom och död efter hjärnblödningen, säger studiens försteförfattare Adam Viktorisson, doktorand på Sahlgrenska akademin och forskar-AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Publicerat i en artikel i Neurologi i Sverige.

Varje år drabbas drygt 20 000 personer av stroke i Sverige, varav cirka 2 500 är till följd av hjärnblödning. Hjärnblödning är den allvarligaste typen av stroke, med få behandlingsmöjligheter. Symtomen som uppstår vid stroke innefattar bland annat förlamning (oftast i ena kroppshalvan), talstörning, synfältsbortfall, yrsel med balanssvårigheter, kraftig huvudvärk och medvetslöshet.