Två personer som samtalar med varandra. Foto.
Foto: Pixabay.com

Frågor och svar om behandling av MS

Till COMBAT-MS som är ett forskningsprojekt med målet att göra vetenskapliga jämförelser av olika behandlingar av multipel skleros (MS) kommer det många frågor.

I länken nedan finns de vanligaste frågorna från personer som ingår i COMBAT-MS. Det handlar både om läkemedelsfrågor och covid-19 i relation till behandling.

Svaren på frågorna är skrivna av professor Anders Svenningsson på Danderyds Sjukhus och representerar hans åsikter i dessa frågor. Det är viktigt att veta att det i många fall inte finns tunga vetenskapliga belägg för alla detaljer i svaren utan slutsatserna bygger på en sammanvägning av tillgänglig vetenskap och klinisk erfarenhet.

De rekommendationer som ges baserar sig delvis på lokala förutsättningar och rutiner och kan därför inte i detalj översättas till samtliga sjukvårdsinrättningar i landet.

COMBAT-MS är ett forskningsprojekt med målet att göra en vetenskaplig jämförelse av rituximab och andra behandlingar av multipel skleros (MS). De jämför rituximab-behandling med andra tillgängliga behandlingar för sjukdomen i en långtidsstudie där de följer upp och samlar in data från MS-patienter. I COMBAT-MS ingår flera specialister och experter inom neurologi från hela Sverige och även andra länder.