Älvsborgsbron i solnedgång. Foto.
Kommunicerande substrat med zink- och kopparjoner kan enligt göteborgsforskare ge svar om bland annat multipel skleros, MS. Foto: Pixabay.

Forskning om zink- och kopparjoner kan ge svar om MS

Forskare vid Chalmers och Hebreiska universitetet i Jerusalem (HUJI), Israel, har upptäckt ett sätt att mäta komplexa förändringar i jonkoncentrationer som är relevanta för en serie neurofysiologiska störningar, som till exempel multipel skleros (MS).

– Vi lyckades hitta ett sätt att skapa en dialog med en jonlösning bestående av zink- och kopparjoner. Genom denna dialog kunde vi ställa komplexa frågor till systemet om dess tillstånd, förklarar Zoran Konkoli, docent på avdelningen för elektronikmaterial och system (EMSL) på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2, vid Chalmers, som ledde projektet.

Varför ska man då överhuvudtaget bry sig om zink- och kopparjoner?

Valet att fokusera på dessa joner gjordes under ledning av professor Shlomo Yitzchaik på Hebreiska universitetet i Jerusalem. Han förklarar att jonerna är viktiga biomarkörer för en serie neurofysiologiska störningar:

– Våra studier visade att genom att övervaka zink(II)-till-koppar(II)-jonförhållandet i sera-prov kan man få användbar information om patientens hälsotillstånd.

Metoden visade sig vara användbar för att övervaka statusen för neurodegenerationstillståndet hos patienter med multipel skleros (MS) jämfört med friska.

Dessa sensorer i kombination med "streckkodsmetoden" kan öppna nya vägar för utveckling av avkänningsanordningar för immunologiska och inflammatoriska störningar som MS, enligt Shlomo Yitzchaik.