Blå postbox mot tegelvägg
Foto: Pixabay

Forskaren som får tackbrev av patienter

Lars Edvinsson har forskat om migrän i nästan fyrtio år. Han har fått tackbrev från hela världen av patienter vars liv har blivit förvandlade genom den medicin som han ligger bakom.

Redan på 80-talet misstänkte han att CGRP, en fundamentalt viktig signalmolekyl i hjärnan, spelar en central roll vid migrän. CGRP skyddar hjärnan mot förändrat blodflöde och ser till att cirkulationen fungerar optimalt.

1985 publicerade han sin första artikel i ämnet – något som fick ett ljummet mottagande av akademin. Men Lars Edvinsson struntade i att ingen trodde på hans resultat – han var säker på det han hade funnit.

En spruta i månaden i förebyggande syfte hjälper 75 procent

Medicinen som han och forskargruppen ligger bakom består av en injektion, en spruta ungefär som diabetikerna har, som blockerar receptorn för CGRP på nervcellernas yta. Sprutan som man tar en gång i månaden i förebyggande syfte, har inneburit att 25 procent av alla patienter helt blir av med sin migrän. 50 procent blir bättre och får kanske en attack/månad, istället för att ha kronisk migrän. För de sista 25 procent av patienterna verkar medicinen inte påverka sjukdomen. Läkemedlet blev godkänt i Sverige 2019.