De två forskarna Bob Harris och Harald Lund.
Bob Harris och Harald Lund vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Forskare hoppas kunna ersätta dysfunktionella celler i hjärnan

En studie från Karolinska Institutet stöder teorin att ersättning av dysfunktionella immunceller i hjärnan kan bli ett behandlingsalternativ vid neurodegenerativa sjukdomar som amyotrofisk lateralskleros (als) och alzheimer. I studien, som publicerats i Nature Communications, bytte forskarna ut immuncellerna i hjärnan i en experimentell sjukdomsmodell.

Makrofager är en typ av immunceller som finns i hela kroppen och som är specialiserade efter det organ där de verkar; i hjärnan är de kända som mikroglia. I en frisk hjärna är mikroglia involverade i många vårdande funktioner som stöder nervcellernas aktivitet, men vid sjukdomar som ALS och Alzheimers sjukdom kan mikroglia tvärtom skada nervcellerna.

Forskarna bakom den aktuella studien tror att ersättning av dysfunktionella mikroglia med friska celler potentiellt skulle kunna användas som behandling vid neurodegenerativa sjukdomar. Därför har de utvecklat en ny sjukdomsmodell där djurets egna mikroglia avlägsnas från centrala nervsystemet. Detta leder till en snabb tillströmning av monocyter, makrofagernas förfäderceller, i hjärnan och ryggmärgen, vilket ger upphov till nya mikroglialiknande celler. Mikroglia i hjärnan har dock ett annat embryonalt ursprung än monocyter i blodet.

– Vi visste att blodmonocyter skulle infiltrera centrala nervsystemet i vår experimentella musmodell, men vi visste inte i vilken grad de skulle anpassa sig till den nya mikromiljön. Därför har vi nu noggrant följt processen för återintroduktion av immunceller i hjärnan och tagit reda på vad som händer med dessa celler med tiden, säger Harald Lund, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och försteförfattare till studien.

– Det finns flera obotliga neurodegenerativa sjukdomar hos människor, men en fullständig brist på effektiva immunterapier. Vi tror att effektiv ersättning av dysfunktionella mikroglia har potential att vara en effektiv terapi. Att förstå de molekylära händelserna och konsekvenserna av återintroduktion av immunceller i en hjärna som är tömd på mikroglia är ett avgörande steg på vägen mot detta mål, säger professor Bob Harris vid Centrum för molekylär medicin, Karolinska Universitetssjukhuset och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Stöd forskningen om ALS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva