Tre personer i uniformsjackor. Foto.
Studien visar på en drygt fördubblad risk att drabbas av ALS, bland utlandsveteranerna i jämförelse med en matchad kontrollgrupp. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten utreder förekomsten av ALS bland utlandsveteraner

Varje år drabbas drygt 200 personer i Sverige av amyotrofisk lateralskleros, ALS. Försvarsmaktens personal är inget undantag. Men finns det en överrepresentation bland utlandsveteraner?

Efter att det uppdagats att tre utlandveteraner drabbats av ALS initierade Försvarsmaktens Veterancentrum en studie för att ta reda på statusen bland utlandsveteranerna. Av totalt 28 000 svenska utlandsveteraner som tjänstgjort i internationella insatser någon gång under åren 1990-2018 återfanns elva fall av ALS.

Finns det ett samband?

Studien visar på en drygt fördubblad risk att drabbas av ALS, bland utlandsveteranerna i jämförelse med en matchad kontrollgrupp. Samtidigt kan studien inte avgöra om det finns ett orsakssamband mellan militär utlandstjänstgöring och ALS i Sverige.

- Försvarsmakten överväger i dagsläget hur vi ska gå vidare med resultatet och hur vi ska fortsätta vårt övriga arbete med att reducera risker för ohälsa i Försvarsmakten, baserat på vad vi i dag vet om ALS, säger Försvarsmaktens personaldirektör generalmajor Klas Eksell på Veterancentrums webb.