En person i en sjukhussäng som får dropp. Foto.
Banbrytande forskning, men resultaten kommer dröja. Foto: Peder Björling.

Första stamcellstransplantationen genomförd i ny parkinsonstudie

Nya dopaminproducerande stamceller har nu transplanterats till den första patienten inom ramen för en studie vid Lunds universitet. Transplantationen vid Skånes universitetssjukhus beskrivs som en milstolpe i forskningen kring Parkinsons sjukdom.

I mitten av februari genomfördes den första stamcellstransplantationen i studien STEM-PD. Det är den första av åtta patienter med Parkinsons sjukdom som kommer få nya dopaminproducerande stamceller transplanterade.

Metoden har utvecklats av forskare vid Lunds universitet.

Patienterna som deltar i studien har haft diagnosen Parkinsons sjukdom i minst tio år och med måttligt svåra symtom.

Resultaten dröjer

Forskarna kommer följa patienterna kontinuerligt för att utvärdera effekten. Inga resultat kommer att förmedlas förrän tillräckligt med underlag från den kliniska studien samlats in och analyserats, med hänvisning till sjukvårdens sekretessbestämmelser. Det är inte möjligt att anmäla intresse att delta i studien.