Två personer som promenerar med armarna om varandra. Foto.
Förutom att alla patienters olika typer av demens efter covid-19 betedde sig som snabbt progressiv demens, fann de att det blev mycket svårare att skilja på de olika typerna av demens. Foto: Pixabay.

Försämrad kognition vid covid-19 och parkinson

Hos personer med alla typer av demens försämrar covid-19 den kognitiva funktionen, det visar ny forskning som även kan hjälpa oss förstå sjukdomens effekt på friska hjärnor, enligt en artikel i Dagens PS.

En grupp forskare som ville skingra dimman undersökte effekterna av sjukdomen på kognitiv funktionsnedsättning.

De undersökte effekterna på 14 patienter med demens, fem med vaskulär demens, fyra med Alzheimers sjukdom, tre med nedsatt kognition på grund av Parkinsons sjukdom och två med frontotemporal demens.

Forskarna fann att patienter med alla typer av demens som ingick i studien fick snabbt progressiv demens efter covid-19.