En helikopter i luften. Foto.
Bråttom när någon fått stroke. Och om vårdpersonalen får öva på "strokelarm" så kan man vinna viktiga minuter för patienten. Foto: Pixabay.

Föreslår fler simulerade strokelarm

På Läkartidningen debatt föreslår läkare från Region Gotland att regelbundna simuleringar av strokelarm borde vara standard. De menar att det är ett kostnadseffektivt verktyg som klart skulle förbättra utfallet för personer som drabbats av stroke.

Läkarna pekar på en studie från Stavanger i Norge. Införandet av strokesimuleringar minskade tiden till trombolys från 27 till 13 minuter i genomsnitt. Mycket värdefulla minuter för den drabbade.

Effekten höll i sig över tid

Ett vanligt motargument enligt debattörerna i Läkartidningen är att simuleringar är dyra och endast ger övergående effekter. Men en uppföljande studie från Stavanger visar att effekten höll i sig i minst ett år.