En liten barnhand som griper om ett vuxet pekfinger. Foto.
Foto: Pixabay.

För tidig födsel kan öka risken för stroke senare i livet

Förmaksflimmer är ovanligt hos barn och unga, men personer som föddes för tidigt, eller som var stora vid födseln, har en förhöjd risk att drabbas i vuxen ålder. Det visar en studie enligt sajten forskning.se.

Under några decennier har förekomsten av förmaksflimmer i ung ålder ökat, men det sker från låga nivåer. En studie från Karolinska institutet har undersökt sambandet mellan för tidig födsel, fostertillväxt och risken att utveckla förmaksflimmer upp till medelålder.

Enligt Socialstyrelsen är cirka fem procent av barn som föds i Sverige prematura, alltså födda innan graviditetsvecka 37. Det är känt sedan tidigare att för tidigt födda barn, men också spädbarn som är ovanligt små respektive stora vid födseln, har en något förhöjd risk att drabbas av hjärtsjukdomar som till exempel stroke och hjärtsvikt senare i livet.