Kärlkirurgen Paolo Zamboni

Farlig och ineffektiv metod

, Källa: Everyday health

För närmare tio år sedan sände ett kanadensiskt TV-program häpnadsväckande bilder av människor som "botades" från ms på ett helt nytt sätt. Den italienske kärlkirurgen Paolo Zamboni utvidgade blodkärl i hals/nacke på personer med ms och påstod att de blev fria från ms-symtom.

Han hävdade att orsaken till ms var ett tillstånd han kallade CCSVI, chronic cerebrospinal venous insufficiency, och att proceduren han utförde skulle bota diagnosen.

I november 2017 publicerade Jama Neurology resultatet av en studie som visade att tekniken som Dr Zamboni förespråkat är ineffektiv och den kan inte rekommenderas till patienter med ms.

Studien omfattade 115 personer med skovvis förlöpande ms, varav 76 personer fick den verkliga behandlingen och 39 av dem fick en placebobehandling. Även om ingen av deltagarna i studien upplevde några negativa effekter, visade sig behandlingen inte vara effektiv för att förbättra patienternas fysiska funktion eller minska antalet nya lesioner som ses på MRI (magnetisk resonansbildning) 12 månader efter ingreppet.

Behandlingsmetoden har varit riskfylld och det finns personer som fått allvarliga komplikationer, skador och till och med dött.