Fampyra ingår inte i högkostnadsskyddet

Fampyra (fampridin) för behandling av gångförmågan hos vuxna patienter med ms kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som marknadsför produkten har enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket inte visat att nyttan motsvarar kostnaden.

Fampyra är avsett att användas som en symtomatisk behandling för att förbättra gångförmågan. Studier har visat att en grupp av patienter kan få en förbättrad gånghastighet av Fampyra och att patienter som svarar på behandlingen kan få en förbättrad livskvalitet. TLV finner dock att det är alltför oklart huruvida kostnaden för nyttan av behandling med Fampyra är rimlig.