Två händer som jobbar vid en dator. Foto.
Forskarna kunde se var att personer med tjänstemannayrken i högre grad återgick i arbete efter stroke än personer med arbetaryrken. Foto: Pixabay.

Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke

Personer med tjänstemannayrken verkar oftare återgå i arbete efter en stroke än personer med arbetaryrken. Kunskap saknas om hur övriga arbetsrelaterade faktorer påverkar återgången.

Det visar en ny kunskapssammanställning som presenterades den 29 april vid ett webbinarium arrangerat av Afa Försäkring.

– Kunskapen om hur arbetsrelaterade faktorer påverkar risken för stroke är begränsad. Men det finns studier som tyder på att till exempel så kallat spänt arbete, det vill säga arbete med låg kontroll och höga krav, ökar risken. Likaså skiftarbete, övertidsarbete och exponering för buller, sa Katarina Jood, docent i neurologi vid Göteborgs universitet.

Under webbinariet berättade Katarina att stroke är en av våra vanliga folksjukdomar och drabbar ungefär 25 000 personer varje år. De flesta är äldre, men cirka 2 700 per år insjuknar innan 60 års ålder. Män drabbas tidigare i livet av stroke än kvinnor.

– Nordiska studier visar att ungefär 60–80 procent av de drabbade återgår i hel- eller deltidsarbete arbete under de första två åren efter en stroke. Vi vet att personer med hög utbildning har större chans att kunna arbeta igen, medan chansen är mindre för personer med låg socioekonomisk status, sa Katarina Jood.