Bild på faktabladet. Skärmdump.
Fakta på två A4.

Faktablad om neurologisk sjukdom från Forska Sverige

Hur vanligt är det med neurologisk sjukdom i Sverige? Vad kostar det? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att rädda liv och spara pengar? Den 30 maj, på Internationella MS-dagen, presenterade Stiftelsen Forska!Sverige ett nytt faktablad som ger svar på de frågorna.

Neurologiska sjukdomar omfattar hundratals olika tillstånd i hjärna, ryggmärg och nerver. Sjukdomarna har skilda symtom och orsaker, är ofta kroniska och kan försämras över tid. De påverkar alla åldersgrupper och en stor del av Sveriges befolkning lever med någon form av neurologisk sjukdom.

– Exempelvis lider 1,5 miljoner personer i Sverige av migrän, över 80 000 personer har Alzheimers sjukdom och omkring 22 000 personer lever med MS, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Stiftelsen Forska!Sverige i ett pressmeddelande.