En hjärna fylld med nervtrådar. Illustration.
Målet är en engångsbehandling mot Parkinsons sjukdom. Illustration: Pixabay.

ERC Advanced Grant till design av hjärnceller mot Parkinsons sjukdom

ERC Advanced Grant är ett av Europas mest prestigefyllda program för forskningsfinansiering. Nu tilldelas Ernest Arenas anslaget för att skräddarsy dopaminproducerande hjärnceller hos Parkinsonpatienter.

Parkinsons sjukdom drabbar framförallt de dopaminproducerande cellerna i hjärnan.

Genom att kartlägga dessa celler på en molekylär nivå, bland annat med hjälp av enkelcells-RNA-sekvensering, hoppas Ernest Arenas forskargrupp att ha tillräckligt med information för att kunna skapa nya. Antingen genom att använda stamceller som sedan transplanteras in i patienten eller genom att omprogrammera befintliga hjärnceller hos människa.