En blå Volkswagen bubbla sedd bakifrån på en väg kantad av grönskande träd. Foto.
"Patienter kan ofta ta emot besked om körkortshinder med upprördhet, sorg och/eller ifrågasättande. Särskilt för patienter boende utanför tätort kan körkortshinder innebära stor påverkan på vardag, familjeliv och i vissa fall yrkesutövning." Foto: Pixabay.

Epileptiska anfall och körkort

Enligt körkortslagen har varje enskild läkare skyldighet att anmäla om en körkortsinnehavare vid undersökning bedöms medicinskt olämplig att ha körkort. Alla läkare som utreder eller behandlar patienter som har haft säkerställda eller misstänkta epileptiska anfall behöver därmed besitta aktuell kunskap om det trafikmedicinska regelverket avseende körkort och körkortstillstånd.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m m (TSFS 2010:125) återfinns i kapitel 8 föreskrifterna gällande epilepsi, epileptiskt anfall och annan medvetandestörning. Aktuell version finns alltid på Transportstyrelsens webbplats.

I Läkartidningen skriver tre överläkare om hur reglerna ser ut.