Bostadshus i centrala Göteborg. Foto.
Var du bor i Göteborg, spelar roll om du har epilepsi. Foto: Pixabay.

Epilepsivård - en geografisk analys i Västra Götalandsregionen

I hela landet pågår arbete med att implementera Social­styrelsens nationella riktlinjer för epilepsi, som betonar vikten av jämlik epilepsisjukvård. Nu har forskare analyserat GPS-koordinater för ambulansuppdrag för epileptiska anfall i centrala Göteborg och såg att sådana var vanligare i socioekonomiskt svaga områden, även med hänsyn tagen till högre epilepsiförekomst i dessa. De skriver om sin studie i senaste numret av Läkartidningen.

Tidigare forskning har visat på ojämlik tillgång till epilepsi­sjukvård. Forskarna fann i denna studie att ambulansuppdrag för epileptiska anfall var vanligare i socioekonomiskt svagare områden i Västra Götalandsregionen.

Allvarligare epilepsi, mindre ambitiös sjukvård och annorlunda sökbeteende är möjliga förklaringar, menar de.