En liten hand som håller i ett pekfinger på en stor hand. Foto.
Att fortsätta att ta sina epilepsiläkemedel under en graviditet är samtidigt viktigt då okontrollerade anfall kan vara skadligt för både kvinnan och barnet. Foto: Pixabay.

Epilepsibehandlingar som kan kopplas till autism

Barn till kvinnor som tar vissa epilepsiläkemedel under graviditeten löper ökad risk för autism, enligt en studie som Läkemedelsvärlden skriver om.

I dag använder fem av 1000 gravida kvinnor epilepsiläkemedel och det är därför viktigt med kunskap om vilka risker som finns med läkemedlen, enligt artikeln.

Det är sedan tidigare känt att barn till kvinnor som tar epilepsiläkemedlet valproat under graviditeten löper en ökad risk för autism eller andra störningar av den intellektuella utvecklingen. En stor nordisk registerstudie bekräftar nu detta, men visar också att samma risk kan finnas även när det gäller läkemedlet topimirat samt vissa kombinationer av epilepsiläkemedel. Studien har publicerats i Jama network.

Viktigt känna till riskerna

Syftet med den nu aktuella studien var att fylla kunskapsluckor för kvinnor som behöver använda epilepsiläkemedel under graviditeten. Forskarna har undersökt de tio mest använda enskilda epilepsiläkemedlen samt de fem mest använda kombinationsbehandlingarna.