Men som håller en hand om nacken. Foto.
Smärta kan vara ett bekymmersamt symtom vid neurologiska diagnoser. Foto: Peder Björling.

Epilepsi och långvarig smärta blir nya vårdförlopp

Epilepsi och långvarig smärta är två hälsotillstånd med stora patientgrupper där vården idag är ojämlik.

Epilepsi

Epilepsi kan debutera när som helst i livet och innebär för många en livslång sjukdom som påverkar livets alla aspekter. Varje år insjuknar 5 500 personer. Vårdförloppet inleds vid misstanke om epilepsi och pågår tills diagnosen avskrivs eller om patienten inte längre behöver behandling.

Långvarig smärta

Långvarig smärta innebär smärta som är ihållande eller upprepas under en längre tid och medför ofta stort lidande för individen och är ett omfattande folkhälsoproblem. Vårdförloppet omfattar åtgärder från vårdkontakt till dess att patienten kan hantera sin situation utan ytterligare vårdåtgärder.