Ett myller av människor på väg till arbetet. Foto.
Redan på 1980-talet genomfördes stora attitydundersökningar hos arbetsgivare som visade att epilepsi väckte frågor. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Epilepsi i arbetslivet

För den som arbetar med epilepsi inom vården är arbetslivsrelaterade frågor vanliga. I boken Epilepsi i arbetslivet (publicerad våren 2020, Studentlitteratur), har författaren Johan Zelano sammanfattat en del vetenskaplig litteratur på området, praktiska råd och relevanta regelverk.

Bokens huvudbudskap kan sammanfattas som att individuell bedömning är avgörande och att sjukvårdens insatser kan ha stor betydelse för att mildra negativa konsekvenser av epilepsi i arbetslivet. Det finns sällan standardlösningar, eftersom epilepsi är en mycket heterogen sjukdom.