En operationssal. Foto.
I en fallstudie publicerad i Clinical Neurology and Surgery 2020 presenterar forskarlaget fyra fall där vakenkirurgi genomförts med goda resultat. Foto: Pixabay.

Epilepsi: Att operera vaken patient kan ge färre anfall

Preliminära data tyder på att kirurgen vid vakenkirurgi kan vara »modigare« och avlägsna mer skadad hjärnvävnad, vilket ger färre epilepsianfall. En förhoppning framåt är att man även ska kunna testa minnet under operationen och då minska risken för minnesproblem.

Ungefär 80 000 personer i Sverige beräknas leva med epilepsi. Sjukdomen innebär att hjärnans nervceller är överaktiva och signalerar häftigt, vilket ger upphov till epileptiska anfall. I de flesta fall kan anfallen hållas i schack med läkemedel, men vid så kallad behandlingsrefraktär epilepsi, där två slags läkemedelsbehandling testats utan resultat, kan kirurgi vara nästa steg. Detta gäller cirka 20 procent av patienterna.

Patrick Vigren, neurokirurg, neurolog och chef för neurologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus, vill därför slå ett slag för vakenkirurgi, en metod som först provats ut för patienter med hjärncancerformen gliom.