Två kvinnor och en man.
Enkätsvaren är en viktig del i en större nationell tillsyn. Målet är att förbättra samordningen av insatser och bidra till att vården och omsorgen blir bättre och säkrare. Foto: Johnér.

Enkät från IVO om samordnad vård och omsorg vid ms

Har du erfarenheter av att få både hälso- och sjukvård samt socialtjänst?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför just nu en enkät för att få en bild av hur samordningen av olika vård- och omsorgsinsatser fungerar för personer med multipel skleros (ms).

IVO vill särskilt veta hur personer med ms tycker det är att få insatser från både regionen (landstinget) och kommunen och hur dessa insatser koordineras.

Vem vänder sig enkäten till?
Enkäten vänder sig till dig som har ms och som uppfyller följande tre kriterier:

  • Du får hälso- och sjukvård via regionen (landstinget)
  • Du har insatser från socialtjänsten (enligt socialtjänstlagen eller LSS)
  • Du bor hemma i egen bostad

Enkäten är helt anonym och det går inte att spåra vem som har svarat på frågorna.

Sista dag att svara på enkäten är den 15 maj.

Sprid gärna denna länk vidare till personer med ms.

Varför genomför IVO denna enkät?
Enkätsvaren är en viktig del i en större nationell tillsyn. Tillsynen ska förbättra samordningen av insatser och bidra till att vården och omsorgen blir bättre och säkrare för patienter och brukare.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!