En seriestrip om hur en gör AKUT-testet för stroke
Illustration: Hjärt-Lungfonden

Endast var fjärde kan tecknen på stroke

Stroke är en av våra vanligaste dödsorsaker med ungefär 7 000 döda per år. Nu visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden att bara var fjärde i Sverige, 27 procent, känner till tecknen på stroke genom AKUT-testet. Om fler strokepatienter får snabbare tillgång till vård skulle många liv kunna räddas.

Cirka 100 000 i Sverige lever med sviterna av stroke, som snabbt kan identifieras med hjälp av AKUT-testet. Nu visar en ny Sifoundersökning av Hjärt-Lungfonden att endast var fjärde svensk, 27 procent, känner till tecknen på stroke. 43 procent har hört talas om testet men vet inte hur det går till, och 28 procent känner inte alls till det.

AKUT-testet

Vad är symtomen på stroke?

  • Ansiktet hänger. Förlamning i ansiktet?
  • Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften i tio sekunder.
  • Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.
  • Tiden är dyrbar.

Ett symptom räcker. Ring omedelbart 112!

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

Stöd forskningen om stroke

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva