Person som sover under en solhatt. Foto.
Enligt Läkemedelsverket drabbades mellan 150 och 200 barn och ungdomar av narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinationen. Sjukdomen går inte att bota, den kan bara lindras. Foto: Pixabay.

Efter narkolepsifallen: Flera faktorer talar för säkrare covidvaccin

Flera vaccinkandidater mot covid-19 kan bli godkända inom kort. Men många människor har Pandemrix-vaccinationen i färskt minne – och dess biverkan narkolepsi. Vilka lärdomar har dragits sedan dess?

Svininfluensan, som egentligen heter A(H1N1), började spridas över världen 2009. Dödstalen i Mexiko och USA blev höga och signalerade att en allvarlig pandemi var på gång. Flera vacciner utvecklades snabbt.

I Sverige användes Pandemrix. Svenska myndigheter uppmanade alla medborgare att vaccinera sig. De som inte tillhörde en riskgrupp skulle ta sprutan av solidariska skäl, för att skydda andra mot smitta.

Mellan oktober 2009 och april 2010 vaccinerades cirka 5,3 miljoner människor med Pandemrix i Sverige. Det motsvarade ungefär 60 procent av befolkningen.

Men under sommaren 2010 började det dyka upp rapporter om misstänkta fall av sömnsjukdomen narkolepsi hos barn och ungdomar efter vaccinationen. Liknande upptäckter gjordes i Finland.

2013 konstaterade Läkemedelsverket i en studie utförd ihop med Karolinska institutet och flera landsting att risken för att drabbas av narkolepsi blev tre gånger större för 0–19-åringar efter vaccinationen med Pandemrix jämfört med före vaccinationen. I åldersgruppen 20–29 år fördubblades risken.

Men det är också troligt att inte bara Pandemrixvaccinet, utan också själva svininfluensaviruset, kan ge upphov till narkolepsi hos personer med den genetiska dispositionen.

– Vid en vanlig infektion gav influensastammen en ökad risk för narkolepsi, det har man sett i Kina där man inte vaccinerade folk, men ändå fick en enorm topp av narkolepsi, berättar Tomas Olsson för Ny Teknik.