Dropp av läkemedel i arm

Effekt av läkemedel kan fördröja behov av rullstol med sju år

Ny behandling vid primärprogressiv ms förväntas fördröja behov av rullstol med sju år.

I samband med 4th Congress of the European Academy of Neurology (EAN) den 16-19 juni i Lissabon presenterades en ny analys från fas III data som visar att ocrelizumab (som marknadsförs under namnet Ocrevus) förväntas ge betydelsefulla fördelar i minskad funktionsnedsättning för personer med primärprogressiv ms (PPMS) och fördröja behov av rullstol med sju år.

– För en person som har primärprogressiv ms, där funktionsnedsättning ackumuleras dubbelt så fort som vid skovvis ms, betyder sju år utan behov av rullstol att tiden kan förlängas för ett oberoende liv i hemmet, fortsatt arbete eller för att kunna ge stöd till sin familj, säger Helmut Butzkueven, Professor and Chair of MS and Neuroimmunology Research at Central Clinical School, Monash University, Head of MS and Neuroimmunology Service at Alfred Health and Director of MS Service at Eastern Health.

I syfte att utveckla den kliniska förståelsen av progression vid ms och förhoppningen att kunna behålla arm-hand funktion hos personer med progressiv ms med behandling, kommer Roche starta två nya fas IIIb studier på Ocrevus under 2018 i världen.

– Vi ser intressanta resultat för Ocrevus vid primärprogressiv ms i våra fördjupade analyser. Vi arbetar nu intensivt för att kunna tillgängliggöra Ocrevus för lämpliga personer med PPMS i Sverige. Den hälsoekonomiska utvärderingen pågår och beräknas vara klar inom de närmaste månaderna, säger Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på Roche i Sverige.