Dyra läkemedel mot Skelleftesjukan slår hårt mot Västerbotten och Norrbotten

Sjukvården har fått klartecken för att använda nya läkemedel mot den dödliga Skelleftesjukan. Men medicinerna är dyra. Det blir en utmaning för Västerbotten och Norrbotten där de flesta av patienterna bor.

Familjär amyloidos med polyneuropati är en sällsynt sjukdom. Den orsakas av en muterad gen och leder till proteinansamlingar i kroppens organ.

I Sverige drabbas mellan 1-2 per 100 000 invånare. Men sjukdomen är mycket vanligare runt Piteå och Skellefteå – i Norrbotten och Västerbotten är förekomsten omkring 50 per 100 000 invånare. Därför kallas sjukdomen även för Skelleftesjukan.

Utan behandling leder sjukdomen vanligtvis till döden inom 5 till 13 år.