Diagnostik, behandlingsval, liksom utvärdering vid migrän, bygger nästan uteslutande på patientens egen sjukdomsbeskrivning. Foto: Peder Björling

Digitaliseringen kan höja kvaliteten på huvudvärksvården

Debattartikel i Dagens Medicin. Den digitala revolutionen erbjuder i dag användarvänliga lösningar för överföring av informationen mellan patienter och vårdgivare, mellan olika vårdnivåer och till kvalitetsregister. Samma digitala lösningar kan även med fördel användas av sjukvården för att nå ut med egenvårdsstöd och därmed minska behov av vårdkontakt.

Digitaliseringen kan med andra ord höja kvaliteten på huvudvärksvården; leda till ett bättre resursutnyttjande genom minskat tryck på primärvården och till att rätt patienter når neuromottagningarna, samt understödja nödvändig forskning på området. //...//

I Västra Götalandsregionen har man förstått detta och introducerade i april en egenutvecklad migränapp, med syftet att den ska utgöra navet i regionens vårdstruktur för migränsjukdomar, även innan den första vårdkontakten uppstått.

Under juni öppnade regionen en digifysisk migränmottagning för att bättre möta vårdbehovet bland regionens invånare.

Det vore högst olyckligt ifall övriga regioner inte tog tillfället i akt och tillsammans drog nytta av den digitala kompetens på området som nu håller på att byggas upp i bland annat Västra Götalandsregionen.

Skriver specialistläkarna i debattartikeln.

I början av 2023 publicerades den nationella kunskapsstyrningens rekommendationer för en bättre och mer jämlik huvudvärksvård – Riktlinje Migrän. Rekommendationerna är efterlängtade av såväl professionen som patienterna.