Taket på en ambulans med en ambulansskylt. Foto.
Värmland är först i Norden att prova det nya systemet och det med dramatiskt förbättrade resultat. Foto: Pixabay.

Digitala verktyg räddar hjärnan vid stroke

Tiden mellan ankomst till sjukhus och start av propplösande behandling vid stroke har snudd på halverats i Karlstad med en ny app. Vid behandling av stroke är varje minut värdefull.

Appen har Centralsjukhuset i Karlstad använt under hösten 2020. Resultatet är så bra att sedan den 25 januari i år finns den på alla tre sjukhus i Region Värmland.

– Vi har sänkt mediantiden från 26 minuter till 14 minuter under hösten 2020 när vi körde i gång med appen, säger Felix Andler, neurolog vid neurologi- och rehabiliteringskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad till Dagens Medicin.

Strokevårdens utveckling under 2000-talet har inneburit nära nog en revolution med nya läkemedel och nya behandlingsmetoder.

- Tidigare innebar att drabbas av stroke i många fall kraftiga funktionsnedsättningar, säger Felix Andler, neurolog vid neurologi- och rehabiliteringskliniken, Centralsjukhuset i Karlstad i ett pressmeddelande. Det handlade om långvarig rehabilitering och ett stort lidande för patienten när ingenting liksom blev som det var tänkt i livet. Nuförtiden har vi helt andra förutsättningar att hjälpa allt fler genom att antingen ge propplösande läkemedel eller avlägsna proppen mekaniskt eller både och. Och i takt med att blodflödet i hjärnan återställs återkommer funktionerna. Det är ganska fantastiskt!

Varje minut viktig vid stroke

För varje minut som blodflödet i något av hjärnans kärl stoppas upp av en propp minskar chanserna att bli återställd, se faktarutan. Därför är tid - att minska fördröjningar och ett tidseffektivt omhändertagande - i fokus i vårdkedjan.

- Det är här appen och vårt nya system JOIN kommer in, säger Felix Andler. Den hjälper oss att minska ledtider och förbättra logistiken. Alla enheter som är med och vårdar patienten är med på banan innan man ens har kommit till sjukhuset.

I appen finns bland annat beslutsstöd för ambulanspersonal att skatta symtom hos patienten. När det är gjort kan det plinga till i Felix Andlers telefon.

– Jag får skattningen och kan ringa upp ambulansen för att få mer information och personnummer eller så kommunicerar vi en chatt i appen. Medan ambulansen är på väg till sjukhus kan vi bestämma om det ska bli ett Rädda hjärnan-larm eller inte, säger han.

Röntgen har minutkoll

Appen har en gps-funktion som gör att berörda enheter på sjukhus kan följa patientens resa in på minuten. På så sätt är alla förberedda vid ankomsten.

– Röntgen vet exakt när patienten kommer. Kan jag undersöka en till eller måste jag ha kameran fri för det kommer en patient med misstänkt stroke? Vi kan också med hjälp av appen ta kontakt helikopter för sekundär transport om det behövs redan innan patienten är på sjukhus. Kan helikoptern inte flyga för att vädret är dåligt ringer vi SOS och berättar att vi har en patient på ingång. Då förbereds ambulans. Vi ligger långt bort från ställen som utför trombektomi och måste ha en ambulans som kan jobba sex timmar för den ska ju hem igen, säger Felix Andler.