Rör med vätska för att visualisera ny behandling
Foto: Pixabay

Den första subkutana behandlingspumpen för Parkinsons sjukdom är nu godkänd

Det finns ett stort behov av nya behandlingsformer för personer med Parkinsons sjukdom som har otillräcklig symtomkontroll. Vilket innebär omväxlande ofrivillig stelhet eller överrörlighet, med få stunder med normal rörlighet.

Ett forskande biopharmaföretag, AbbVie, meddelar att läkemedelspump för behandling av parkinsonpatienter med Produodopa nu har blivit CE-godkänd. Behandlingen kräver ingen operation och blir tillgänglig under det första kvartalet 2024.

Produodopa ger en kontinuerlig tillförsel av levodopa under 24 timmar om dygnet, vilket hjälper patienterna att förlänga perioderna då symtomen är välkontrollerade, så kallad ”Må-bra”-tid.

Läkemedlet tillförs kroppen via den subkutana vävnaden (även kallad underhuden) i stället för att få det intravenöst. Subkutan metod lämpar sig för egenvård, det vill säga att patienten tar sin behandling själv, med hjälp av närstående, hemsjukvård eller personlig assistent i hemmiljö.   

– Levodopa är standardbehandling vid Parkinsons sjukdom. Godkännandet är ett betydande framsteg då det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ för parkinsonpatienter som inte får tillräcklig hjälp av sin tablettbehandling, säger Per Odin, professor och chef för Avdelningen för Neurologi vid Lunds universitet samt nationell koordinator för studien som ligger till grund för godkännandet.