Därför blev Neuros stora bidrag viktigt för Caroline Ingres ALS-forskarteam

Caroline Ingre är en av neurologerna i landet som hängivet försöker bidra till att lösa gåtorna kring varför den svåra neurologiska diagnosen ALS uppstår hos vissa personer. Neuro har bidragit med en halv miljon kronor till hennes forskarteam vid ATCK och i denna korta video berättar hon om forskningsläget 2020.

21/6 är det internationella ALS-dagen. Det uppmärksammar Neuro genom en kortare mycket intressant videointervju med ALS-forskaren och överläkaren Caroline Ingre.

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon


Caroline Ingre leder studierna vid ALS Treatment Center vid Karolinska (ATCK) i Stockholm. Under 2018 fick Caroline Ingre ta emot ett av Neurofondens stora bidrag på 500 000 kr för sina studier om biomarkörer. Studierna syftar till att få bättre förståelse för varför någon drabbas av ALS – en gåta som fortfarande är olöst.

Det här projektet är möjligt att genomföra tack vare dig som gett en gåva till forskning.
Din gåva kommer fram och gör skillnad. Tack!

Jenny Höglund
Insamlingsansvig Neuro

Läs mer på www.neuro.se/als

Videoklippet har hon själv spelat in på grund av situationen med coronapandemin.

Se mer om ALS-forskningen vid ATCK:

#neuro #neurofonden #als #atck #stoppaals #carolineingre #alstreatmentcenterkarolinska