Injektionsspruta för Zinbryta

Daclizumab dras in efter biverkningar

, Källa: Dagens medicin

Daclizumab (som marknadsförs under namnet Zinbryta) dras in efter larm om biverkningar. Orsaken är tolv fall av allvarlig hjärninflammation men även risk för andra biverkningar som leverskador.

EMA:s rekommendation att stoppa försäljning av läkemedlet har nu skickats till EU-kommissionen för att bli legalt bindande. Även företaget Biogen som säljer läkemedlet har begärt att marknadstillståndet ska upphöra och man tänker också stoppa alla kliniska studier med Zinbryta.

För svenskt del får tillbakadragandet liten betydelse, då väldigt få patienter har stått på behandlingen. Orsaken är dåliga erfarenheter under det kliniska prövningsprogrammet, enligt Fredrik Piehl, professor i neurologi vid Karolinska institutet.