Dålig sömn kan förvärra kognitionen vid ms

Amerikanska forskare rapporterar ett samband mellan sömnapné och kognitiva problem hos personer som lider av multipel skleros. Tydligast blev det vad gäller uppmärksamhet, flera aspekter av minne och även beslutsfattande, arbetsminne och problemlösning.

- Obstruktiv sömnapné är ett behandlingsbart tillstånd som också är vanliga vid ms. Vi undrade om några av de svårigheter med tänkande och bearbetning av information som ms-patienter har erfarenhet av, inte härrör direkt från ms, utan utifrån effekterna av sömnapné eller andra sömnproblem", säger studiens ledande författare Dr Tiffany Braley, University of Michigan. Braley är biträdande professor i neurologi vid universitetet.

I studien ingick 38 ms-patienter, som genomgick tester av tänkande och minne och dessutom bedömdes för sömnapné. Resultaten visade att 33 av dem hade oordnad andning, i vilken andning upprepade gånger stoppar och startar under sömnen.

- Inte bara det, utan svårighetsgraden av sömnapné var direkt korrelerad med sämre prestanda på flera av testen, sade studiens medförfattare Anna Kratz, biträdande professor i fysikalisk medicin och rehabilitering vid universitetet.

- I synnerhet fanns problem med uppmärksamhet och flera aspekter av minne, inklusive minne för ord, bilder och arbetsminne, vilka alla spelar en roll i problemlösning och beslutsfattande. De var samtliga förknippade med sämre sömn, förklarar Kratz.

- Nuvarande ms-behandlingar kan förhindra ytterligare neurologiska skador, men gör lite för att avhjälpa befintliga ms-symptom och skador, säger Braley.

- Att diagnostisera och behandla tillstånd som sömnapné kan förbättra tänkande förmågan för dessa patienter, tillade hon.

Dr. Neeraj Kaplish, medicinsk chef för University of Michigan sömnlaboratorier, sade: "
- Vi hoppas att neurologer kommer att be sina patienter med ms om sömnrapporter. Patienter bör uppmuntras att öppet diskutera sömnproblem med sin neurolog.

Studien publicerades nyligen i tidskriften Sleep.