Dekorativ: Foto på moln vid storm
Foto: Pixabay

”Cytokinstormar” är problemet

Immunförsvaret kan överreagera mot det nya coronaviruset och skapa cytokinstormar i kroppen, som angriper inre organ. Det finns redan befintliga mediciner som hjälper mot detta.

När immunförsvaret känner av en inkräktare i kroppen, som ett virus eller bakterie, producerar den proteiner som kallar för cytokiner. Dessa små proteiner skickar signaler till cellerna att agera mot inkräktaren. I normala fall stannar dessa signaler upp när viruset eller bakterien inte längre utgör ett hot för kroppen. Men i vissa fall händer det motsatta.   

– Det som sker då är att immunförsvarets reaktion på viruset övergår i en överdriven respons. Utan någon broms så fortsätter immunförsvaret att skicka ut cytokiner, som i ett försök att skydda kroppen i stället skadar den, säger Petter Brodin, läkare vid Karolinska institutet och forskare med fokus på människors immunsystem. 

Fenomet kallas för cytokinstorm. Symptomen kan bryta ut tio till tolv dagar efter det att man blivit sjuk i en virusinfektion. 

Behandlingar mot cytokinstormen fokuserar på att dämpa immunförsvarets aktivitet och det pågår just nu studier om hur behandlingen ska gå till vid just covid-19. I en studie publicerade i Blood advances har man behandlat en coronapatient i Kina med läkemedlet Tocilizumab, som har en bevisad lugnande effekt av immunsystemet. Det visade sig att läkemedlet även hade positiva effekter på den virussmittade patienten.

Det finns även andra sätt att behandla cytokinstormarna. I Sverige har man gett patienter med influensa bland annat cellgifter och kortison. Men immunförsvaret är ett komplext och kraftfullt system, menar Petter Brodin, och därför är det viktigt förstå vad som krävs för åtgärder vid just covid-19.