Coronavirus. Foto.
Än så länge syns enligt artikelförfattarens källor inga tecken på att epilepsi i sig påverkar risken att få covid-19, eller svårighetsgraden av covid-19. Foto: Pixabay.

Covid-19 och epilepsi

Covid-19-pandemin inneburit påfrestningar för personer med epilepsi och epilepsisjukvården världen över. Försämrad tillgång till sjukvård och läkemedel för epilepsi rapporteras från både Europa och USA. Johan Zelano, överläkare och docent, Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger en överblick i senaste numret av Neurologi i Sverige.

Majoriteten av alla med covid-19 infektion får milda symtom i form av feber, hosta och andnöd. Vid allvarlig sjukdom verkar risken för nervsystemspåverkan dock öka.

Det finns uppgifter som tyder på att ungefär en fjärdedel av sjukhusvårdade personer med covid-19 uppvisat neurologiska symtom, varav yrsel, huvudvärk och medvetandepåverkan var vanligast.

Epileptiska anfall förekommer, men är relativt ovanliga – i storleksordningen en halv procent av sjukhusvårdade fall.

Vad gäller behandling av epilepsi vid covid-19 och vice versa finns det i dagsläget inte någon specifik kunskap som skulle förorda en annan handläggning än den man normalt skulle använda vid intensivvård eller epilepsi. Mer forskning kommer att behövas innan man säkert kan säga något om riskökning och eventuella riskfaktorer för epilepsi efter covid-19-infektion.

Kunskapsläget utvecklas alltjämt och den internationella epilepsiorganisationen ILAE har organiserat en arbetsgrupp om covid-19 som fortlöpande presenterar den mest aktuella informationen på sin hemsida (https://www.ilae.org/patientcare/covid-19-and-epilepsy).