Två anonyma personer i vårdkläger,  med namnskyltar. Foto.
MS förefaller inte ge ökad risk för allvarligt covid-19-förlopp, enligt artikelförfattarna. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Covid-19 infektionen och MS

Jan Lycke (professor, neurologi) och Magnus Gisslén (professor, infektion) ger en bakgrund till covid-19-sjukdomen samt tittar på vilken neurologisk påverkan infektionen kan ge.

Med början i Wuhan, Kina december 2019 har covid-19 (corona virus disease 2019) spridits ut över världen och orsakat en pandemi med stora medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Ofta neurologiska symtom

I Sverige har akutsjukvården varit hårt belastad men antalet svårt sjuka har gradvis minskat under sommarmånaderna. Sjukdomen orsakas av ett nytt coronavirus, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) som förutom feber och luftvägssymtom ofta ger upphov till neurologiska symtom.

Tidigare coronavirusinfektioner, SARS-CoV som huvudsakligen drabbade Asien 2002–2003 och Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV) som var epidemisk i Mellanöstern 2012, kunde båda ge neurologisk påverkan.

Riskfaktorer för svår covid-19 vid MS

Det fanns till en början farhågor att patienter med MS och andra neuroinflammatoriska tillstånd som behandlas med immunosuppressiva läkemedel kunde löpa ökad risk att drabbas av svår covid-19. Under de gångna månaderna har en stor mängd rapporter visat att riskerna med de flesta sjukdomsmodifierande behandlingarna är låga och andra riskfaktorer
förefaller ha större betydelse.

 

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet