Två anonyma personer i vårdkläger,  med namnskyltar. Foto.
MS förefaller inte ge ökad risk för allvarligt covid-19-förlopp, enligt artikelförfattarna. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Covid-19 infektionen och MS

Jan Lycke (professor, neurologi) och Magnus Gisslén (professor, infektion) ger en bakgrund till covid-19-sjukdomen samt tittar på vilken neurologisk påverkan infektionen kan ge.

Med början i Wuhan, Kina december 2019 har covid-19 (corona virus disease 2019) spridits ut över världen och orsakat en pandemi med stora medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Ofta neurologiska symtom

I Sverige har akutsjukvården varit hårt belastad men antalet svårt sjuka har gradvis minskat under sommarmånaderna. Sjukdomen orsakas av ett nytt coronavirus, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) som förutom feber och luftvägssymtom ofta ger upphov till neurologiska symtom.

Tidigare coronavirusinfektioner, SARS-CoV som huvudsakligen drabbade Asien 2002–2003 och Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV) som var epidemisk i Mellanöstern 2012, kunde båda ge neurologisk påverkan.

Riskfaktorer för svår covid-19 vid MS

Det fanns till en början farhågor att patienter med MS och andra neuroinflammatoriska tillstånd som behandlas med immunosuppressiva läkemedel kunde löpa ökad risk att drabbas av svår covid-19. Under de gångna månaderna har en stor mängd rapporter visat att riskerna med de flesta sjukdomsmodifierande behandlingarna är låga och andra riskfaktorer
förefaller ha större betydelse.