Diagram och grafer
Foto: Pixabay

Covid-19 - globalt initiativ för att dela information

Nu när covid-19-pandemin sprider sig över hela världen ökar efterfråga på information om effekterna av viruset för personer med neurologiska sjukdomar i olika länder. Inom Svenska Neuroregister pågår arbete för att snabbt kunna få en uppfattning om utvecklingen och eventuella risker för de olika patientgrupperna.

Svenska MS-registret inför därför en covid-19-modul som ska fyllas i av MS-läkare för de covid-19-drabbade MS-patienter som de har kontakt med. Det finns cirka 20 000 MS-patienter i det svenska MS-registret.

MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) har tagit ett globalt initiativ till behovet att samla in och dela information mellan olika länder. Syftet är att kunna ta beslut om den kliniska hanteringen av multipel skleros (MS) under pandemin och för att får fram underlag till framtida forskning. Sverige är delaktig i detta globala initiativ via svenska MS-registret som kommer samla in och bidra med avidentifierad information som gäller svenska MS-patienter med covid-19.

Svenska Neuroregisters delregister för Parkinsons sjukdom, Motorneuronsjukdom, Myastenia Gravis, inflammatorisk Polyneuropati och Narkolepsi kommer också att införa en liknande covid-19-modul för att snabbt kunna få en uppfattning om utvecklingen och eventuella risker för de patientgrupperna.

Innehållsansvarig: Helene Landersten