Delar av skylt och byggnader på Karolinska Institutet i Solna
Foto: Karolinska Institutet

Betydelsen av autofagi för läkning av skador i nervsystemet

Svenska Läkaresällskapet belönar Rasmus Berglund för hans studier inom det neurologiska forskningsområdet. Han har visat på betydelsen av autofagi för läkning av skador vid inflammation i nervsystemet i experimentella modeller för multipel skleros.

Rasmus Berglunds forskning har visat att autofagimaskineriet minskar med ökande ålder med sämre återhämtning efter neuroinflammatoriska skov och att autofagistimulerande ämnen kan återställa dessa funktioner. I förlängningen kan detta ha stor betydelse för förståelsen av progressiv MS, som debuterar i högre åldrar, samt ge incitament för behandling av denna process.

Rasmus Berglund, forskar vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet samt är ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Vad är autofagi?

Autofagi kan förenklat kallas en viktig städfunktion i cellerna. En process där cellens egna, utslitna beståndsdelar transporteras för nedbrytning och återvinning. Autofagi har betydelse för en rad processer under cellers och organs normala utveckling. Ordet kommer från grekiskans auto (själv) och phagein (att äta). Så ordet betyder bokstavligen att äta sig själv.