En man i röd tröja med svarta hängslen som håller upp en skylt
Fyra regioner får bedriva Nationell högspecialiserad vård: Region Skåne, Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. Foto: Peder Björling.

Beslut om Nationell högspecialiserad vård vid NMD

Med nationell högspecialiserad vård, NHV, menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Den 9 mars 2022 beslutade nämnden för nationell högspecialiserad vård vilka regioner som får tillstånd att bedriva vård inom bland annat Neuromuskulära sjukdomar, NMD:

  • Region Skåne,
  • Region Stockholm,
  • Region Östergötland och
  • Västra Götalandsregionen.