En ringklocka och en uppmaning
Maria Norstedts studie visar att personer med en dold funktionsnedsättning ofta upplever sin position på arbetet som utsatt och osäker. Foto: Pixabay.

Berätta eller inte berätta

En funktionsnedsättning som inte syns medför ofta ett dilemma. Ska man visa nedsättningen på arbetet och få stöd och hjälpmedel av arbetsgivaren, eller ska man dölja den för att inte betraktas som avvikande? Maria Norstedt har forskat om detta.

– En dold funktionsnedsättning är antingen dold för omgivningen rent fysiskt eller för att personen väljer att dölja sin nedsättning, säger Maria Norstedt, lektor i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap på Malmö högskola till sajten Afa försäkring.

Det kan handla om till exempel multipel skleros eller Parkinsons.

Maria Norstedt har i sin studie av dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet varit mån om att få med både arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv. Hon har intervjuat tio anställda med funktionsnedsättningar och sju personer som hanterar personalfrågor, i offentlig såväl som privat sektor. Själva handlingen att berätta om sin funktionsnedsättning kallar Maria Norstedt att framträda, eftersom det är något den som har nedsättningen måste göra gång på gång.