Porträttbild på Susanna Brauner. Foto.
Susanna Brauner forskar om MG. Foto: Ulf Sirborn, Karolinska Institutet .

Belönad för världens största riskfaktorstudie om myastenia gravis

Susanna Brauner, läkare och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet får Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris och belönas med 100 000 kronor.

Susanna Brauner vill förstå varför den ovanliga och allvarliga sjukdomen myastenia gravis, MG, uppstår, för att kunna förbättra behandling och förhoppningsvis kunna förebygga sjukdomen i framtiden.

Myastenia gravis påverkar muskelfunktionen och leder till extrem trötthet. Det är kroppens immunförsvar, vilket vanligtvis hjälper oss mot infektioner, som angriper muskelcellerna så att de inte längre fungerar som de ska. Ofta måste patienterna därför behandlas med långvarig immundämpande behandling. Det är förenat med biverkningar och inte sällan med bristande effekt.

I projektet undersöker Susanna Brauner faktorer som bidrar till att myastenia gravis utvecklas. I en stor nationell studie har information om miljö och livsstil samt blodprov för genetiska analyser samlats in, för att hitta riskfaktorer för sjukdomsutveckling.