Foton på provrör med blod.
I den aktuella studien har två Uppsalaforskare gjort en genomgång av alla svenska patienter som behandlats med autolog blodstamcellstransplantation för skovvis MS fram till 2020.

Behandling som bör användas oftare vid aktiv MS

En ny Uppsalastudie visar att MS-behandling med cytostatika och autolog blodstamcellstransplantation kan ges på ett säkert sätt inom vanlig sjukvård. Forskarna anser att den bör inkluderas som en standardbehandling vid aktiv MS.

Sedan 2010 har cytostatika och autolog blodstamcellstransplantation, där stamceller tas från patientens eget blod, använts som behandling av aktiv MS i Sverige. Dock har osäkerhet funnits om hur behandlingen fungerar över tid. 

– Våra resultat visar att cellgiftsbehandling i kombination med autolog blodstamcellstransplantation kan ges på ett säkert sätt inom vanlig sjukvård och att de flesta som får behandlingen blir både förbättrade och långtidsstabila. Hos mer än hälften av patienterna förbättrades symtomen och två av tre var fria från sjukdomsaktivitet under tio år, säger Joachim Burman, överläkare och docent i neurologi, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, en av forskarna bakom studien som publicerats i den ansedda tidskriften Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Tidigare forskning har visat att behandlingen är överlägsen standardbehandling med bromsmedicin för aktiv skovvist förlöpande MS om patienten inte svarat på bromsmedicin.

Varför får inte alla personer med MS autolog blodstamcellstransplantation?

Autolog blodstamcellstransplantation lämpar sig bäst för patienter med aggressiv sjukdomen som har diagnosticerats i tidigt skede. Själva behandlingen är också krävande för individen.

Det finns tyvärr också patienter där MS-sjukdomen hunnit gå för långt för att de ska kunna svara bra på transplantationsbehandlingen.

Kallas även för stamcellstransplantation

Autolog blodstamcellstransplantation kallas ibland bara stamcellstransplantation. Behandlingen börjar med en metod att plocka ut patientens egna blodstamceller och frysa ner dem. Sedan ger man patienten en tuff cellgiftsbehandling så att hela immunsystemet slås ut, för att de inflammatoriska cellerna ska ”tappa minnet”. Därefter får patienten tillbaka sina blodstamceller. 

Vad betyder autolog?

Autolog innebär att man får tillbaka sina egna stamceller efter högdosbehandling med cellgifter. Vid vissa andra sjukdomar kan det vara aktuellt att få blodstamceller från en släkting eller en frivillig donator (givare) då kallas det allogen.