Foto på en mans hals och nacke
Forskares studie visar att intensiv sympatisk nervförsörjning av skelettmusklerna spelar stor roll för muskeltillväxt och reglerar funktionen och upprätthållandet av motorändplattan.

Behandling för ökad styrka i muskler i nacke och svalg vid mg

Forskare i Tyskland har analyserat varför viss läkemedelsbehandling ger ökad styrka i muskler i nacke och svalg vid myastenia gravis (mg). Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala har skrivit och rapporterat från den internationella kongressen för neuromuskulära sjukdomar i Wien, Österrike, som ägde rum i somras.

I Sverige och i flera andra länder används så kallade beta2-receptorstimulerande läkemedel som symtomlindrande behandling mot myastenia gravis (mg) och medfött (congenitalt) myasthent syndrom (CMS). För ökad styrka i muskler i nacke och svalg är 1 tablett (2 mg) 3 ggr per dygn av Ventolin (salbutamol; Ventolinâ) en vanlig dosering. Anledningen till att muskelstyrkan ökar vid denna behandling har tidigare inte varit helt känd. Nu har en forskningsgrupp från Tyskland kommit närmare svaret på varför denna medicin har effekt på musklerna vid mg.

Forskaren Rüdiger Rudolf från Mannheim, Tyskland, har undersökt fördelningen av olika typer av nerver som förgrenar sig till musklerna i den så kallade motorändplattan. Historiskt sett finns det bara beskrivet nervförsörjning (innervering) av motoriska nerver från ryggmärgens motorneuron.

Genom en kombination av mikroskopitekniker, som erbjuder enormt högupplöst bild av motorändplattan, och elektrofysiologiska tekniker såg man att nervändar som tillhör vårt autonoma nervsystem, så kallade sympatiska nervsystemet, har direkt kontakt med motorändplattan. Nervändarna har kontakt med blodkärl, motoriska nerver och muskelfibrer. Elektrisk stimulering av sympatiska neuron resulterade i direkt aktivering av beta2-receptorer på musklerna.

Behandling med läkemedlet clenbuterol, som är en beta2-receptorstimulerande medicin, kunde reparera motorändplattor (både utseende och funktion) efter att sympatiska nerver skurits av hos friska möss och även hos möss med CMS.

Sammanfattningsvis visar dessa forskares studie att intensiv sympatisk nervförsörjning av skelettmusklerna spelar stor roll för muskeltillväxt och reglerar funktionen och upprätthållandet av motorändplattan. Effekten av sympatisk nervförsörjning kan kopplas till den positiva effekt som ses vid behandling av mg med t ex Ventolinâ.

 

Referens: Khan MM, Lustrino D, Silveira WA, Wild F, Straka T, Issop Y, O'Connor E, Cox D, Reischl M, Marquardt T, Labeit D, Labeit S, Benoit E, Molgó J, Lochmüller H, Witzemann V, Kettelhut IC, Navegantes LC, Pozzan T, Rudolf R. Sympathetic innervation controls homeostasis of neuromuscular junctions in health and disease. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jan 19;113(3):746-50.